חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין נעשית לרוב מרגע חלותו של המועד הקובע. מה הוא המועד הקובע? זה הוא מועד הפרידה בפועל של בני הזוג. ויש שישאלו האם וכן איך עושים איזון משאבים בכלל, או איזון משאבים בין ידועים בציבור בפרט? מה ניתן לעשות על מנת לשמר את הזכויות הפנסיוניות שלנו בזמן הפרידה?

איך עושים איזון משאבים

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין

לרוב בהליך של איזון משאבים, המהווה חלק בלתי נפרד מכל הליך גירושין, מאזנים גם את כספי הפנסיה. החוק החדש לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שמתגרשים, קובע הסדר חדש לחלוקת כספי הפנסיה בין החוסך ובין בן זוגו.

בחודש פברואר 2015 נכנס לתוקף "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014" (להלן: "החוק"). חוק זה מחולל שינוי בהסדרת והבטחת זכויותיהם של בני זוג פרודים ו/או גרושים, כל עוד לא מדובר על גירושין בהסכמה, בקצבאות הפנסיה והפיצויים של בני זוג לשעבר אשר עימם חלקו חיים משותפים.

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין

ע"פ החוק, קרנות הפנסיה למיניהן (בין קרנות פנסיה צוברת ובין פנסיה תקציבית) לפעול באופן כזה שחלקו של בן הזוג לשעבר של העמית יובטח. יש לשים לב כי חוק זה חל על חסכון לפנסיה בלבד, וכן, על הזכות הצבורה לכספי פיצויים ו/או לדמי מחלה; הבראה; מענק יובל וכיוצ"ב, זכויות סוציאליות המגיעות לעובד מהמעביד.

מה הוא המועד הקובע?

ככלל, אלא אם יש נסיבות מיוחדות, הרי שחלוקת הנכסים הפנסיוניים תהיה על התקופה בה היו בני הזוג יחידה משפחתית – ז"א מיום החתונה, ועד ליום הפרידה בפועל. אם כי, בעולם המודרני, היות ויש זוגות רבים המתגוררים יחדיו טרם מועד החתונה, הרי שמועד תחילת החיים המשותפים יהווה המועד הקובע.

אם התגוררתם בדירה אחת, וכן ניהלתם משק בית משותף (זאת בהנחה כי ניתן להוכיח את הדבר אימפירית), הרי שהמועד הקובע לעניין תחילת תקופת החלוקה יהיה תחיל החיים המשותפים, ולעניין סיום תקופת החלוקה – סיום הקשר ו/או הפרדה כלכלית.

יש עוד מספר לא קטן של דברים היכולים להשפיע על החלטה מה הוא המועד הקובע, לכן מומלץ בחום להתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה לפני ניהול מו"מ, וכן לפני הגשת תביעות לערכאות השונות.

איך עושים איזון משאבים?

סדר איזון משאבים הוא הסדר הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם. על פי ההסדר, עם פקיעת הנישואין מחולק שוויו של כלל הרכוש בין בני הזוג באופן שווה. ההסדר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974 ולא הסכימו ביניהם אחרת בהסכם ממון או בהסכם גירושין חלוקת רכוש.

על פי כלל איזון המשאבים, כל הנכסים אשר נצברו מתחילת הנישואין ועד למועד סיומה של מערכת היחסים (מועד הקרע) יתחלקו בין הצדדים באופן שווה. כלומר, נכסים שנרכשו לפני הנישואין אינם נכללים בהסדר זה. כמו כן, נקבע בחוק כי מתנות וירושות שניתנו למי מבני הזוג באופן אישי, לא יכללו גם הם.

עם זאת, אם אחד מהצדדים יוכל להוכיח כוונת שיתוף בנכס מסוים, תחול עליו חזקת השיתוף והוא ייכלל גם הוא בחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

מה הוא המועד הקובע

הסדר איזון המשאבים לא יחול על כל אחד מהנכסים הבאים:

  • נכסים שהוסכם בין הצדדים בכתב (לא בהכרח בהסכם ממון) כי לא יהיו משותפים.
  • כספי גמלה המגיעים לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.
  • פיצוי כספי שנפסק או מגיע על-פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף או מוות.
  • הנכסים הבאים, במקרה שלא היתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג השני: נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונשארו בבעלותו במהלך הנישואין. נכסים שהתקבלו בירושה במהלך הנישואין. נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין.

כל נכס אחר הינו בר חלוקה, ויש לחלקו שווה בשווה, אלא אם ניתן להוכיח נסיבות מיוחדות לגביו. על כן, עדיף לגשת לקבלת ייעוץ גירושין לפני תחילת הליך.

איזון משאבים בין ידועים בציבור

איזון משאבים בין ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג אשר בחרו לחיות יחד ולנהל משק בית משותף, מבלי להסדיר את היחסים ביניהם בחתונה, כלומר, ללא חותמת של הרבנות. על פי החוק במדינת ישראל, זוג יחשב כ"ידוע בציבור" באם יוכח כי הם מקיימים אורח חיים תקין תחת קורת גג אחת ובכל מקרה לא פחות מתקופה של שבע שנים יחד.

בניגוד לזוגות נשואים, במקרה של פרידה בין זוגות הידועים בציבור, נטל ההוכחה על חלוקת הרכוש גבוה יותר, שכן אין העניין הוסדר חוקית כמו אצל זוגות נשואים ומכאן בעצם עיקר הבעייתיות של זוגות המוגדרים כידועים בציבור.

חוק יחסי ממון קבע הסדר של איזון משאבים, לפיו במהלך הנישואין קיימת הפרדה רכושית בין בני הזוג, ועם פקיעת הנישואין יש לערוך איזון משאבים בין בני הזוג, שהוא בעצם ריכוז של כל החובות והזכויות שצברו בני הזוג במהלך תקופת נישואיהם.

לעומת זאת חזקת השיתוף מתקיימת לאורך תקופת היחסים בכל הרכוש שמשמש את בני הזוג ושנקנה במשותף, ללא צורך בהמתנה לפקיעת הנישואין.

עקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו.

Rate this post

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין

חלוקת חסכונות פנסיוניים בגירושין
עורך דין מומחה לגירושין

אייל סייג, עורך דין משפחה

בעל משרד בוטיק וניסיון רב בדיני משפחה וירושה.
עוסק בין היתר, בגירושין, משמורת ילדים, מזונות ילדים ומזונות אשה, פירוק שיתוף ואיזון משאבים בין בני משפחה, אפוטרופסות, אימוץ, ילדים חטופים, ידועים בציבור, תביעות אותן ניתן להגיש גם לאחר פסק דין ועוד.

“גם גירושין ניתן להשיג בדרכי שלום בהסכם, בעיקר לטובת ילדים שחווייה קשה עד מאד של סכסוך בין הוריהם ייחסך מהם (בעיקר מעמד של קונפליקט נאמנויות), ובכך ימנעו פצעים/נזקים נפשיים שעלולים להיגרם לאותם ילדים בעקבות הליכים משפטיים ארוכים, מייגעים ומתישים. הכל תוך שמירת זכויות דיוניות ומהותיות של הוריהם.”

השארת טלפון לקבלת שיחה

סרטון מומחה דיני משפחה וירושה

מאמרים

הסכם גירושין

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי המגדיר את כל הסוגיות הקשורות לסיום הנישואין בין בני הזוג. עריכת הסכם

ידועה בציבור ירושה

ידועה בציבור

מנהלת מערכת יחסים בתור ידועה בציבור? חשוב שתדעי מהן הזכויות שלך, ואלו הן זכויות הנוגעות לתחומים שונים

אפוטרופוס לקשישים

אפוטרופוס להורה מבוגר

למה צריך אפוטרופוס להורה מבוגר? כיצד מתבצע מינוי אפוטרופוס לקשישים? והאם ייפוי כוח מתמשך יכול להיות אלטרנטיבה

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה היא ההליך שאותו צריך לבצע כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה. באופן עקרוני

אימות נוטריון

אימות נוטריון

אימות נוטריון הוא הליך שנדרש במקרים רבים. בדרך כלל אנו מדברים על אימות חתימה נוטריון, אך ישנם

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית היא בעצם הצוואה המוגדרת בחוק בתור צוואה בפני רשות. במאמר זה נסביר בהרחבה על המשמעות

עורך דין משפחה

עורך דין אייל סייג, עורך דין משפחה מומחה למספר הליכים ומגוון תחומים הקשורים לתחום דיני אישות, בעל ניסיון

קרא עוד >>

איך מתגרשים

איך מתגרשים יפה ומהר ומה אפשר לעשות כשלא יודעים לאן לפנות? איך מחליטים להתגרש והאם ניתן לפנות לייעוץ

קרא עוד >>

תחומי עיסוק

תחומי עיסוק משרד עורכי דין אייל סייג מתמחה בתחומי עיסוק שונים בעינייני משפחה עורך דין לגירושין ההחלטה להתגרש

קרא עוד >>

ייעוץ גירושין

ייעוץ גירושין ממש חשוב ומומלץ! המשפחה המיידית שלנו הם האנשים שהכי משמעותיים בשבילינו מכולם בחיים האלה אז מובן

קרא עוד >>

מזונות ילדים

מזונות ילדים מספר או מזונות לילד הוא נושא המעלה שאלות רבות מכל הצדדים. לפני שנכנסים לדיון על מזונות

קרא עוד >>